The Big Five

skolvärden.se

skolvärden.se

Vilka är de viktigast övergripande målen vi jobbar med i skolan och som eleverna ska utveckla? Jo, det är något som kallas ”The big five” som bilden illustrerar och förklarar. Värdegrundsförmågan ligger som grund för övriga förmågor, och vad det är i vår klass kan du se på tankekartan vi gjorde i början av hösten

Här är citat ur en artikel i tidningen Skolvärden:
”Enligt läroplanen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att analysera och argumentera, reflektera och jämföra.

I Lgr 11 finns det 71 övergripande mål. Göran Svanelid, universitetslektor och före detta lärarutbildare, ville hjälpa lärare att fokusera på det som är viktigt. När han gick igenom grundskolans kursplaner fann han att de övergripande målen gick att föra samman till fem – the big five.

– Det är de här förmågorna som ska utvecklas under lektionstiden och sedan bedömas. Vill man att elevernas kunskapsutveckling ska bli så bra som möjligt så är det the big five man ska satsa på, säger Göran Svanelid.”

Häng på och lär dig om programmering!

Under hösten har vi som elevens val valt programmering. Vi jobbar med lektioner på code.org. Häng på du också!

Börja med Kurs 2 som är för alla åldrar och den som inte har tidigare erfarenhet av programmering (klicka på länken). Här kan du se avsnittet Vad är en maskinkod? som vi ska titta på fredag.

Programmera mer – UR Skola