Fotosyntes – sätta samman med solljus

Fotosyntesen fungerar endast med hjälp av solenergi. Energin i solljuset fångas upp av det gröna i växten som heter klorofyll.

Solenergin gör så att klorofyllet kan sätta ihop koldioxid och vatten till druvsocker (glukos) och syre.

Glukosen (druvsockret) ger i sin tur energi till hela växten. Den fungerar som byggstenar för växten ska kunna växa.

Syre avges i luften genom klyvöppningar på bladets undersida. Människor och djur behöver syre för att kunna andas.

Här kan du se en rörlig bild av fotosyntesen.