Klassråd 4B 18 januari

Klassråd 4B 18/1-18
Ordförande: Ingrid
Sekreterare: Linnéa

 1. Öppna mötet.
  Ingrid öppnade mötet.
 2.  Föregående protokoll.
  Linnea berättar föregående protokoll.
  Valentina berättade att femmorna inte hade tänkt att ordna ett skoldisco.
 3. Läraren informerar                                                                                                      Vi har börjat med kartkunskap. Husmöte torsdag den 25/1. Vi slutar tidigare kl. 14.00.
 4. Klassens frågor
  Vilda frågar varför skolsystern inte är här på rasterna. Svar: Emelie har rätt till en paus under förmiddagen och då arbetar hon inte om det inte är något akut. Lunchrasten är henne egen tid. Erik frågar när vi ska ha friluftsdag. Svar: Efter sportlovet tillsammans med femmorna. Många frågar fler frågor om friluftsdagen och Anki svarar t.e.x alla kommer att ha en eller två vänner som man håller koll på och man får ta med sig egen mat att grilla (om man behöver mer att äta efter att ha ätit en hamburgare) men hamburgarna ska grillas först.
 5. Avsluta mötet
  Ingrid avslutar mötet.