Kartkunskapsmålen

I fyran jobbar eleverna nu med kartkunskap och det pågår febril aktivitet.

Syftet med arbetet är…
”Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv. ”

Sverige

”Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.”

Innehållet i arbetet…

  • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.