Klassråd 4B 23/11-17
Ordförande: Vilda
Sekreterare: Theo

 1. Öppna mötet.
  Vilda öppnar mötet.
 2.  Föregående protokoll.
  Erik läser föregående protokoll.
 3. läraren Information
  Anki har fåt sms att kåsor hon ska hämta dom.
 4. Klassens frågor.
  Zeke Einar Jonas och Stina stjärnelever.                                                                  fackeltåg ner till kyrkan om 4 vecker                                                                          5an håller i facklorna                                                                                                  Några i vår klass vill att fyrorna ordnar disco för hela skolan. Theo m.fl kollar med femmorna om dom har tänkt att ordna disco.
 5. Avsluta mötet.
  Vilda avslutar mötet.