Klassråd 4B 22 februari

Klassråd 4B 22/2-18
Ordförande: samuel
Sekreterare:zeke

 1. Öppna mötet
  Samuel öppnade mötet.
 2.  Föregående protokoll.
  Aron läste föregående protokoll.
 3. Läraren informerar
  Anki berätade om programering och om en workshop First Lego Legue den 14 mars. Anki vill gärna att vi är med. anmäl snart. Anki visade Släktresans mål och kunskapskrav. nästa dag är Anki på planerings dag.
 4. Klassens frågor
  Fyra föräldrar kan vara med på diskot. Anki har fortfarande inte hört något om brevvänner. Anders tillverkar en tavla där vi kan hänga våra kåsor.
 5. Avsluta mötet
  Samuel avslutar mötet.